Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības izbeigšana

Informācija atjaunota: 12.05.2021.


 

Veicot saimniecisko darbību, pārmaiņas var skart pašu uzņēmēju, uzņēmējdarbības vidi, un, atsevišķos gadījumos, tas nozīmē arī uzņēmējdarbības izbeigšanu. Laika gaitā var notikt pārmaiņas gan saistībā ar pašu uzņēmēju, gan uzņēmējdarbības vidi, un, atsevišķos gadījumos, tas nozīmē arī uzņēmējdarbības izbeigšanu. Uzņēmums var tikt attīstīts, pārdots, tas var piedzīvot īpašnieku maiņu, apvienošanu, reorganizāciju un likvidāciju.

Uzņēmējdarbības likvidācija

Mēdz būt dažādi iemesli uzņēmuma darbības likvidācijai. Uzņēmuma darbību var izbeigt: ar dalībnieku lēmumu; ar tiesas nolēmumu; uzsākot bankrota procedūru;...

Likvidācijas process un dokumentu iesniegšana

Likvidācija ir veicama divos posmos: 1.posms. Sākotnēji ir jāsasauc dalībnieku (akcionāru) sapulce, kurā pieņem lēmumu par uzņēmuma darbības izbeigšanu un...

Ziņas par darbiniekiem

Gan izbeidzot uzņēmuma darbību, gan jebkurā citā situācijā, kad jāizbeidz darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem, svarīgi izmaiņas reģistrēt.  Par darba...

Maksātnespēja

Uzņēmuma dzīves ciklā pastāv vairāki iespējamie attīstības posmi, viens no šādiem posmiem ir finansiālās grūtības, proti, situācija, kad komersants vairs...

Saistītā informācija un atbalsts

Informācija par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu Lai uzzinātu vai Jūsu saimnieciskā darbība ir apturēta, varat izmantot Valsts ieņēmumu dienesta...

Scroll Up