Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Informācija atjaunota: 18.09.2020.

 

 

Uzņēmuma dibināšana un uzņēmējdarbības uzsākšana sākas ar biznesa ideju, kas var būt gan Jums labi zināma sfēra, gan hobijs.


Uzņēmējdarbības uzsākšana sevī ietver uzņēmuma reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā (UR), uzliek atbildību pildīt visus nepieciešamos pienākumus, t.sk., nodokļu maksāšanu, reģistrējot izvēlēto nodokļu režīmu Valsts ieņēmumu dienestā (VID).


Uzsākot uzņēmējdarbību, jautājumi var būt daudz un dažādi, un katram atšķirīgi, līdz ar to var noderēt iestāžu sniegtās konsultācijas, piemēram, informāciju un konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai sniedz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) t.sk. par biznesa plāna izveidi, biznesa inkubatoriem Latvijas reģionos, semināriem un atbalsta iespējām. Savukārt konsultācijas par finansējuma piesaisti pieejamas LIAA klientu apkalpošanas nodaļās un LIAA biznesa inkubatoros, kā arī ALTUM un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) klientu apkalpošanas centros.

Uzņēmuma nosaukums, preču zīme un adrese

Izveidojot uzņēmumu, tam jārada nosaukums. Nosaukumam jābūt unikālam un specifiskam, lai palīdzētu veidot uzņēmuma atpazīstamību un atšķirtu to no pārējiem...

Uzņēmējdarbības forma un veids

Uzsākot uzņēmējdarbību, svarīgi definēt konkrētu nozari, kurā uzņēmums plāno veikt saimniecisko darbību. Šim nolūkam paredzēta Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas...

Uzņēmuma reģistrēšana

Jaundibinātam uzņēmumam (izņemot sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2 800,00 euro) nepieciešams atvērt pagaidu norēķinu...

Sociālā uzņēmējdarbība

Sociālais uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes radīšana, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem. Tas darbojas tirgus apstākļos, uzņēmējdarbībai...

Darbinieku pieņemšana darbā

Ja Jūsu uzņēmumā tiek pieņemti darbinieki, tad dibinot darba tiesiskās attiecības, darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā, kā arī, izbeidzot šīs...

Darba aizsardzība

Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, darba devējam ir pienākums veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu darba aizsardzības jomā. Tāpat darbinieks jāapmāca sava amata pienākumu drošai veikšanai....

Atļaujas, licences

Dažkārt uzņēmuma darbības specifikas vai noteiktu aktivitāšu dēļ ir nepieciešamas speciālas atļaujas vai licences uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Speciālo atļauju (licenču) piešķiršanu,...

Uzņēmuma struktūrvienība

Struktūrvienība ir teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība. Par struktūrvienību uzskata arī tīmekļa vietni vai...

Mikrouzņēmumu nodokļa reģistrēšana

Termins “mikrouzņēmums” (MU) apzīmē nodokļu maksāšanas formu, tas nav uzņēmējdarbības tips. Lai iegūtu MU maksātāja statusu, jāatbilst vairākiem nosacījumiem. Par...

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrēšana

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojuma cenā. Uzņēmējdarbības veicējam, pirms uzsākt ar PVN...

Saistītā likumdošana

Uzņēmējdarbību regulē dažādi normatīvie akti. Lai pārliecinātos par to, ka esat ņēmis vērā visas likumdošanas prasības attiecībā uz Jūsu izvēlēto...

Līdzfinansējuma un atbalsta iespējas

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras realizētās programmasPlānotie Ekonomikas ministrijas (EM) atbalsta pasākumiCFLA administrētie atbalsta pasākumiAtbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai - LIAA biznesa...

Scroll Up