Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbības veikšana

Informācija atjaunota: 10.05.2021. 


Lielai daļai sabiedrības uzņēmējdarbības veikšana saistās ar preču ražošanu un pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu, tomēr normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos ir noteikta virkne prasību un pienākumu, kas uzņēmējam, veicot uzņēmējdarbību, jāievēro un jāpilda attiecībā pret valsti un sabiedrību kopumā. Tāpat ir noteikumi, kas jāievēro attiecībā uz produktu un pakalpojumu izplatīšanu ārpus Latvijas robežas. Uzņēmējam ir ne tikai pienākumi, bet arī tiesības gūt atbalstu no valsts sava uzņēmuma pilnveidei un veiksmīgas darbības nodrošināšanai, piemēram, iegūt nodokļu atvieglojumus vai finanšu atbalstu. 

 

Reģistri – partneru pārbaude

Uzsākot sadarbību ar jaunu biznesa partneri, ļoti ieteicams pārliecināties par uzņēmuma datiem valsts reģistros, piemēram, uzņēmumu reģistrā un saimniecisko darbību...

Struktūrvienības reģistrācija

Uzņēmumam, paplašinot savu darbību vai piedāvājot pakalpojumus interneta vidē, nepieciešams reģistrēt struktūrvienību. Struktūrvienība ir saimnieciska vienība, kas ir teritoriāli nošķirta....

Nodokļi, atlaides, atskaites, pārskati, deklarācijas / regulāri veicamās darbības

Normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos noteikta virkne prasību, kas uzņēmējam, veicot saimniecisko darbību, jāievēro un jānodrošina to izpilde. Latvijā...

Finanšu atbalsts

Finanšu atbalsts uzņēmējiem ir pieejams dažādu Eiropas Savienības (ES) fondu programmu un citu finanšu instrumentu veidā. Atbalsta nosacījumus administrē vairākas...

Iepirkumi

Publisko iepirkumu regulējums attiecas uz personām (t.sk. publiskām personām un komersantiem), kas saņem publisko finansējumu, kā arī piegādātājiem, kas vēlas...

Eksports

Latvijai galvenais eksporta tirgus ir Eiropas Savienības (ES) valstis. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) regulāri rīko dažādus atbalsta pasākumus...

Imports

Latvijas nozīmīgākie importa partneri arī ir Eiropas Savienības valstis. Ievedot Latvijā preces no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, tās nav jādeklarē...

Pārrobežu sadarbība

Ļoti izdevīgi ir Latvijas uzņēmējiem ir sadarboties ar ārzemju sadarbības partneriem pakalpojumu un preču tirdzniecības jomās. LIAA regulāri rīko atbalsta...

Uzņēmējus pārstāvošās organizācijas Latvijā

Latvijā ir vairākas organizācijas, kas pārstāv uzņēmumu intereses sarunās ar valsts institūcijām, un tās var iedalīt vairākos līmeņos: valsts līmeņa...

Komersanta un patērētāja tiesības un pienākumi, ko nosaka līgumsaistības

Attiecības starp komersantu un patērētāju primāri regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un citi patērētāju tiesību aizsardzību regulējošie normatīvie akti,...

Parādu atgūšana no patērētājiem un atbildība par līgumsaistību neizpildi

Ja patērētājs nav izpildījis savas saistības, kreditora (t.i. – jebkurš komersants, kurš sniedz pakalpojumus vai pārdod preces patērētājam) vai parāda...

Negodprātīgas uzņēmējdarbības sekas

Veicot uzņēmējdarbību, svarīgi ievērot likumdošanā noteiktās prasības un ievērot tās. Godīga un veiksmīga uzņēmējdarbība ir lepnums pašam uzņēmējam un tā...

Statistika

Uzņēmējdarbībā bieži nepieciešama dažāda veida statistika savas darbības plānošanai un strukturēšanai, ko var atrast Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datu bāzē....

Iesniegumi un izziņas

Iesniegumus un izziņas dažādām valsts iestādēm arvien vairāk iespējams rakstīt un saņemt e-pakalpojumu t.i. elektroniskā veidā, izmantojot saziņas kanālu e-adrese.Izmantojot e-pakalpojumu...

Valsts institūciju pārbaudes

Veicot uzņēmējdarbību, jārēķinās, ka laiku pa laikam uzraugošās iestādes atkarībā no uzņēmējdarbības nozares un prasībām var vēlēties veikt pārbaudi Jūsu...

Uzņēmuma apvienošana vai pārdošana

Uzņēmumu apvienošana Uzņēmumu apvienošanu regulē Komerclikuma noteikumi. Apvienošana var notikt divos veidos: kā pievienošana (komercsabiedrība nodod visu savu mantu citai...

Uzņēmuma pārcelšana uz citu dalībvalsti

Eiropas komercsabiedrība Eiropas komercsabiedrība (SE), kas dibināta saskaņā ar Eiropas komercsabiedrību likumu, neveicot likvidāciju un nedibinot jaunu sabiedrību citā Eiropas savienības...

Kredītapdrošināšana

ALTUM Eksporta kredītu garantijas Kas tas ir? Eksporta kredītu garantija ir finanšu instruments, kas paredzēts lai eksportētājs nodrošinātos pret riskiem,...

Informācijas atbalsts un konsultācijas

Uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai ir pieejami vairāki informatīvi un atbalstoši rīki, piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) ir vairākas...

Scroll Up