Uzņēmējdarbība

Uzņēmējus pārstāvošās organizācijas Latvijā

Latvijā ir vairākas organizācijas, kas pārstāv uzņēmumu intereses sarunās ar valsts institūcijām, un tās var iedalīt vairākos līmeņos: valsts līmeņa spēlētāji, reģionu apvienības (atbilstoši jūsu teritoriālajai piederībai reģionā) un konkrētas nozares asociācijas.

Valsts līmeņa organizācijas

Šīs organizācijas darbojas kā lietussarga tipa asociācijas, apvienojot mazākas reģionu asociācijas un dažādus uzņēmumus. Tās aktīvi ved sarunas ar valsti un seko līdzi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Latvijā, veicina uzņēmumu konkurētspēju un uzlabo eksportu.

 

  • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi un kura strādā uzņēmējdarbības vides, uzņēmumu konkurētspējas un eksporta uzlabošanas virzienā;
  • Latvijas Darba devēju konfederācija, kas ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā;
  • Ārvalstu investoru padome Latvijā, kas apvieno dažādas valstis un nozares pārstāvošos uzņēmumus, kuri Latvijā ieguldījuši nopietnas investīcijas, kā arī dažādu valstu tirdzniecības palātas Latvijā.

Nozaru asociācijas

Nozaru asociācijas darbojas kādā specifiskā nozarē, apvienojot līdzīgi darbojošos uzņēmumus, tādejādi aizstāvot to intereses. Bieži nozaru asociācijas ir kādā no Latvijas valsts līmeņa asociācijām, tādējādi nododot tālāk savai nozarei svarīgo informāciju. Nozaru asociācijās iespējams uzzināt arī jaunāko likumdošanā un pieteikties Eiropas fondu līdzfinansējumam nozares attīstībai. Katrai tautsaimniecības nozarei ir atbilstošā pārstāvošā asociācija, kas pārstāv šīs nozares intereses.

Scroll Up