Uzņēmējdarbība

Uzņēmuma nosaukums, preču zīme un adrese

Izveidojot uzņēmumu, tam jārada nosaukums. Nosaukumam jābūt unikālam un specifiskam, lai palīdzētu veidot uzņēmuma atpazīstamību un atšķirtu to no pārējiem uzņēmumiem. Lai iepazītos ar nosaukuma veidošanas nosacījumiem, Uzņēmumu reģistra (UR) tīmekļa vietnes sadaļā “Reģistrē“, izvēloties Jūs interesējošo nodibinājuma tiesisko formu, klikšķiniet uz “Dibināšana” – “Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā” – “Pārbaudi nosaukumu”. Pārbaudīt, vai Jūsu izvēlētais uzņēmuma nosaukums jau nav reģistrēts, varat, ierakstot nosaukumu UR tīmekļa vietnes meklētājā


! Svarīgi atcerēties, ka Jūsu izvēlētais nosaukums būs jānorāda visos iesniedzamajos dokumentos vienādi.


Uzņēmuma nosaukumā nedrīkst izmantot citam uzņēmumam piederošu preču zīmi. Preču zīme un pakalpojumu zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai uzņēmuma preces un pakalpojumus atšķirtu no citu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem, tās reģistrē saskaņā ar Preču zīmju likumu.


Lai pārliecinātos, vai attiecīgā preču zīme jau nav Latvijā aizsargāta, Jūs varat veikt preču zīmju meklējumu datubāzēs Patentu valdes tīmekļa vietnē. Vairāk par preču zīmēm lasiet dzīves situācijas apraksta “Ražošana mājas apstākļos” sadaļā “Preču zīme“. 


Uzrādot uzņēmuma juridisko adresi, jāņem vērā, ka šī konkrētā adrese turpmāk tiks izmantota oficiālai saziņai. UR vietnē ir iespējams iepazīties ar nosacījumiem juridiskās adreses reģistrācijai. Lai iepazītos ar nosacījumiem juridiskās adreses reģistrācijai, izvēlieties tiesisko formu, klikšķiniet uz “Dibināšana” – “Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā” – “Pārbaudi adresi”. 


No 2019. gada uzņēmējiem pieejama e-adrese, kas sniedz iespēju ar valsts iestādēm sazināties un saņemt sūtījumus elektroniski.


Datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv, sadaļā “Valsts adrešu reģistrs” varat iepazīties ar Valsts adrešu reģistrā esošajām adresēm, un varat bez maksas meklēt sev nepieciešamo adresi. Ja uzņēmuma izvēlētajai adresei ir cits īpašnieks (piemēram, ja īrējat biroja telpas), nepieciešama īpašnieka rakstiska piekrišana (Komerclikuma 139.pants), kas, uzņēmumu reģistrējot, būs jāiesniedz UR.

Scroll Up