Uzņēmējdarbība

Uzņēmuma reģistrēšana

Jaundibinātam uzņēmumam nepieciešams atvērt pagaidu norēķinu kontu pirms reģistrēšanās Uzņēmumu reģistrā (UR), lai veiktu uzņēmuma pamatkapitāla iemaksu. Bankas piedāvā iespēju šo darbību veikt attālināti, piemēram, parakstot pieteikumu ar drošu e-parakstu. Pēc uzņēmuma reģistrācijas iespējams pagaidu kontu noformēt par patstāvīgu norēķinu kontu. Vairāk informācijas lasiet izvēlētās bankas tīmekļa vietnē.

 

Lai reģistrētu komercdarbību, nepieciešams iesniegt dokumentus UR. Reģistrāciju iespējams veikt elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”, kur persona (izņēmuma gadījumi, kad pakalpojumu nevar veikt) var elektroniski iesniegt pieteikumu par uzņēmējdarbības reģistrēšanu, kā arī varēs turpmāk iesniegt dažādus pieteikumus.

 

Izmantojot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv, pieteikums jāparaksta ar e-parakstu (drošu elektronisko parakstu). Reģistrācijas pieteikumu elektroniski var iesniegt tikai izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”. Tikai tādus pieteikumus, kuru iesniegšana nav paredzēta e-pakalpojumā “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” (dokumenti, kurus nevar iesniegt izmantojot e-pakalpojumu), var sūtīt uz UR e-pastu vai UR e-adresi. Papīra formātā dokumentus var iesniegt gan klātienē, gan pa pastu (neatkarīgi no pieteikuma veida). Piesakot uzņēmumu reģistrācijai elektroniski UR, nav nepieciešami notāra pakalpojumi, kas apliecina parakstu. Parakstīties var vairāki dalībnieki. Vairāk par e-paraksta izmantošanu lasiet dzīves situācijā “Dokumentu parakstīšana ar elektronisko parakstu”.

 

Iesniedzamās veidlapas uzņēmējdarbības reģistrēšanai ir iespējams lejupielādēt UR tīmekļa vietnē (pieteikumu var aizpildīt arī brīvā formā, neizmantojot veidlapas formu, taču jāņem vērā, ka tam jāsatur visas normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas nepieciešamas reģistrācijas ierakstu veikšanai), sadaļā Reģistrē, kur, izvēloties uzņēmējdarbības formu, var apskatīt gan tās aprakstu, gan noskaidrot, piemēram, dibināšanai nepieciešamos soļus. UR vietnē izvēlēties “dibināšana”, piemēram, reģistrējot jaunu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), sekojot norādēm, var nokļūt līdz iesniedzamo dokumentu sarakstam, kur pieejama visa informācija par SIA reģistrāciju komercreģistrā, kā arī nepieciešamās veidlapas. Izmantojot citu uzņēmējdarbības formu, sekojot norādēm, iespējams saņemt līdzvērtīgu informāciju par tā reģistrēšanu, kā arī nepieciešamās veidlapas.

 

! Svarīgi atcerēties, ka, izpildot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv vai izvēloties dokumentus iesniegt, sūtot uz e-pastu info@ur.gov.lv, vai, izmantojot e-adresi, katrs dokuments atsevišķi jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai ir jāsamaksā valsts nodeva. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.

 

Saimniecisko darbību var reģistrēt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sadaļā “Dokumenti”. Klikšķiniet “No veidlapas”, “Nodokļu maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapa” un “Nodokļu maksātāja (Fiziskas personas) reģistrācijas dati”.

 

Reģistrēt saimniecisko darbību var arī klātienē, jebkurā klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pasi vai personas apliecību (eID karte) un aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu.

Reģistrācijas apliecība

Uzņēmumu reģistrs (UR) jaundibinātiem uzņēmumiem neizsniedz reģistrācijas apliecības, jo tās vairs nav obligātas. Ja komersanti, uzņēmumi vai organizācijas vēlas iegūt reģistrācijas apliecību, kopā ar pieteikumu var iesniegt iesniegumu reģistrācijas apliecības saņemšanai. Reģistrācijas apliecības izsniegšana ir atsevišķs maksas pakalpojums. Pieteikumam par reģistrācijas apliecības saņemšanu pievienojams dokuments, kas apliecina pakalpojuma apmaksu. Apliecību var saņemt papīra formātā, vai arī elektroniskā formātā – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Lai saņemtu reģistrācijas apliecību, jāaizpilda veidlapa, kuru tālāk jāiesniedz UR klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, parakstot ar e-parakstu un nosūtot uz UR oficiālo e-pasta adresi info@ur.gov.lv, vai izmantojot e-adresi.

 

Reģistrācijas apliecību var pieprasīt arī pēc reģistrēšanas. Tā kā reģistrācijas apliecība tikai apliecina reģistrācijas faktu, labāk izmantot Uzņēmumu reģistra tīmekļa meklētāju, lai pārbaudītu, vai konkrētais uzņēmums pastāv.

Scroll Up