Transporta līdzekļi

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāji:

 

  • komersanti;
  • ārvalsts komersanta filiāles, kas ierakstītas Komercreģistrā;
  • zemnieku saimniecības, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā esošu, uz darba līguma pamata lietotu vai arī no personas, kura nav komersants, ārvalsts komersanta filiāle vai zemnieku saimniecība, patapinātu:

 

  • vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš ir reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;
  • kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

 

Vairāk lasiet Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

 

Nodokli maksā VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijā” vai ar bankas pārskaitījumu.

Scroll Up