Ģimene, bērni

Uzvārda maiņa pēc laulības noslēgšanas

Iesniedzot pieteikumu laulības reģistrācijai, Jums ir jāizdara izvēle par savu uzvārdu pēc laulības noslēgšanas. Iesniegumā minētie uzvārdi tiks norādīti laulības reģistrācijas apliecībā. Ja pēc kāda laika viens no laulātajiem izlemj par uzvārda maiņu, to jāpiesaka ar iesniegumu vēršoties dzimtsarakstu nodaļā. Pēc iesnieguma saņemšanas tiks pieņemts lēmums, vai apstiprināt uzvārda maiņu.

Uzvārda izvēles iespējas, noslēdzot laulību, ir vairākas:

  • katrs laulātais var paturēt pirmslaulības uzvārdu;
  • laulātie var izvēlēties viena laulātā pirmslaulības uzvārdu par savu kopējo uzvārdu;
  • viens no laulātajiem savam uzvārdam var pievienot otra laulātā uzvārdu;
  • laulātie var veidot kopēju dubultu uzvārdu.

Pēc uzvārda maiņas 30 dienu laikā jāizņem jauns personu apliecinošs dokuments.

Personu apliecinošs dokuments ir lietošanai nederīgs, ja mainījies personas uzvārds. Ja personu apliecinošajā dokumentā ir pirmslaulības uzvārds, bet uzvārds pēc laulībām ir mainījies, tad šādu dokumentu nedrīkst izmantot, ieskaitot, nedrīkst ceļot.

Pieteikties iesniegt dokumentus jauna personu apliecinoša dokumenta saņemšanai varat elektroniski, portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

Pieteikties iesniegt dokumentus varat arī sazinoties ar konkrēto Jūsu izvēlēto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālo nodaļu. Kontaktinformācija atrodama šeit un šeit.

Ātrākais laiks, kādā varat saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu pēc dokumentu iesniegšanas klātienē PMLP teritoriālajā nodaļā, ir divas darba dienas.

Ārvalstīs pastāvīgi dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie personu apliecinošu dokumentu var nomainīt Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā iestādē ārvalstī pēc iepriekšēja pieraksta.

Portālā Latvija.lv, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Fizisko personu reģistrā, varat pārbaudīt, vai Jūsu personas datos parādās jaunais uzvārds.

Lai pārbaudītu datus par nozaudētiem vai nozagtiem dokumentiem, varat izmantot e-pakalpojumu Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā.

Svarīgi atcerēties, ka, mainoties uzvārdam pēc laulības noslēgšanas vai šķiršanas, nepieciešams nomainīt citus dokumentus, piemēram, autovadītāja apliecību, bankas kartes. Lai apliecinātu Jūsu piederību citiem dokumentiem, piemēram, izglītības diplomiem, nepieciešama laulības apliecības kopija vai izziņa par laulības noslēgšanu vai šķiršanu, kā rezultātā uzvārds ir mainījies.

Scroll Up