Ziņas

Uzzini laikus par saņemto sodu un tā apmaksas termiņiem

 Ja gadījies saņemt administratīvo sodu vai pārkāpt noteikumus ceļu satiksmē, par soda apmaksas termiņiem, iespējamajām sekām un citu informāciju visērtāk uzzināt elektroniski – daridigitaliarhivs.lv.

Vietnē daridigitaliarhivs.lv esošajā dzīves situācijas aprakstā “Sodu apmaksa un apstrīdēšana” ikviens var uzzināt, kā izmantot valsts e-pakalpojumus, lai noskaidrotu informāciju par administratīvajiem sodiem, piemēram, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, par trokšņošanu vai citām ikdienišķām situācijām, kuras var piedzīvot ikviens no mums. Tā kā uzliktiem sodiem vienmēr ir svarīgs apmaksas termiņš, taupot laiku, tos varat apmaksāt tiešsaistē sev ērtā laikā un vietā.

Kā uzzināt, vai esat saņēmis sodu un veikt tā apmaksu?

Administratīvā atbildība Latvijā iestājas no 14 gadu vecuma. Pie administratīvās atbildības var saukt personu gan par likumā noteiktu pārkāpumu vai arī par bezdarbību, ja tā apdraudējusi valsts vai sabiedrisko kārtību. Lai uzzinātu informāciju par piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veiktu to apmaksu, var izmantot portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”. E-pakalpojumā iespējams veikt apmaksu arī par trešajai personai piemēroto administratīvo sodu, ja ir zināms protokola numurs un pārkāpēja personas kods.

Savukārt informāciju  par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu sodu var apskatīt un apmaksāt divējādi – izmantojot jau pieminēto e-pakalpojumu “Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”, kā arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) platformā e-CSDD.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss  paredz, ka tie pārkāpēji, kas savu vainu atzīst, var maksāt tikai pusi no noteiktā naudas soda. Tomēr ceļu satiksmes jomā šo normu varēs piemērot vien tad, ja par šādu iespēju informē ceļu policists.

Pašvaldības noteiktie sodi un to apmaksa

Administratīvo sodu par pašvaldības noteikumu pārkāpumiem var noteikt, piemēram, par nesakoptu īpašumu, mājdzīvnieka vešanu pastaigā bez pavadas, trokšņošanu utt. Par šāda soda piemērošanu lemj pašvaldības administratīvā komisija.

Ja saņemts pašvaldības policijas protokols par izdarītu pārkāpumu, tajā   jābūt norādei par vietu un laiku, kad jāierodas uz lietas izskatīšanu komisijā. Ja šāda informācija protokolā nav norādīta, uz deklarēto dzīvesvietu vai e-adresi tiks atsūtīts uzaicinājums uz lietas izskatīšanu, kā arī tiks lūgts sniegt skaidrojumus par pārkāpumu.

Saziņu ar pašvaldību vai iesaistītajām valsts iestādēm var veikt elektroniski. To varat darīt parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz iestādes norādīto e-pasta adresi, vai izmantojot e-adresi.

Soda pārsūdzēšana

Iestādes pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt augstākā iestādē, bet, ja augstākas iestādes nav, lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā. Tiesā var pārsūdzēt arī pilsētas vai novada domes vadības, pašvaldības administratīvās komisijas un Krasta apsardzes dienesta lēmumus. Lietā pieņemto lēmumu gan augstākā iestādē, gan tiesā var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā.

Vairāk par sodu pārsūdzēšanu un sūdzību izskatīšanas kārtību var lasīt vietnē daridigitaliarhivs.lv dzīves situācijā “Soda pārsūdzēšana”.

Kā nenokavēt soda apmaksas termiņu?

Ja par administratīvo pārkāpumu uzlikts naudas sods, tas jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad ir izsniegts lēmums par naudas soda piemērošanu, vai no dienas, kad ir paziņots, ka sūdzība ir noraidīta, ja lēmums vairs netiks pārsūdzēts. Ja sodu minētajā termiņā nenomaksā, lieta tiek nodota zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš veic naudas soda piedziņu.

Tiesu izpildītājus soda piedziņā gan iesaista tikai tad, kad parādnieks, nereti arī pēc vairākiem atgādinājumiem, pats labprātīgi nenokārto savas saistības pret piedzinēju. Nereti šāda situācija rodas, jo persona nedzīvo deklarētajā adresē un par saņemtajiem paziņojumiem nav informēta. Lai šādā situācijā nenonāktu, visērtāk ir izveidot savu e-adresi un visus paziņojumus no valsts un pašvaldību iestādēm saņemt elektroniski.