Ziņas

Vairāk nekā 75% Latvijas iedzīvotāju vismaz reizi izmantojuši e-pakalpojumus

Pēdējo trīs gadu laikā 77% Latvijas iedzīvotāju vismaz vienu reizi elektroniski pieteikuši kādu no pieprasītākajiem valsts pārvaldes piedāvātajiem pakalpojumiem, liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 2019. gada veiktās iedzīvotāju aptaujas dati.

Sniedzot atbildes, kādus e-pakalpojumus respondenti izmantojuši, visbiežāk minēta gada ienākumu deklarācijas iesniegšana – to atbildēs atzīmējuši 57% aptaujāto. Tāpat aptaujas dalībnieki aktīvi izmantojuši iespēju elektroniski iesniegt pieteikumu pārmaksāto nodokļu atmaksai – 56% aptaujāto, pieteikties Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanai – 27%, personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai – 26% un iesniegt algas nodokļa grāmatiņu – 24%. Savukārt, 23% respondentu pēdējo triju gadu laikā vismaz vienu reizi elektroniski iesnieguši pieteikumu slimības pabalstam, 17% pieteikušies Eiropas veselības apdrošināšanas kartei (EVAK), tikpat – 17% elektroniski noformējuši vienas dienas atļauju dalībai ceļu satiksmē.

Savukārt, klātienē iedzīvotāji visbiežāk iesniedz pieteikumus vecuma pensijai (95% no tiem, kas pakalpojumu ir pieteikuši, to ir darījuši, ierodoties iestādē klātienē), pieteikumus bezdarbnieka pabalstam (83%), pieteikumus personu apliecinošu dokumentu saņemšanai (79%), pieteikumus ģimenes valsts pabalstam (66%) u.c.

Aptaujas rezultāti liecina, ka turpina pieaugt arī pakalpojumu elektroniska pieteikšana. Proti – arvien vairāk iedzīvotāju konkrētu pakalpojumu piesaka elektroniski, nevis klātienē. Vislielākais pieaugums e-pakalpojumiem kopš 2018. gada aptaujas vērojams pieteikumiem bērna piedzimšanas pabalstam (+13 pp), bērna kopšanas pabalstam (+12 pp) un slimības pabalstam (+11 pp). Kopš 2017. gada aptaujas ievērojami palielinājies elektronisko pieteikumu īpatsvars slimības pabalstam (+44 pp), kā arī vairākiem ar ģimenes paplašināšanos saistītiem pakalpojumiem, tostarp vecāku pabalstam (+30 pp), bērna kopšanas pabalstam (+28 pp), maternitātes pabalstam (+27 pp) un bērna piedzimšanas pabalstam (+24 pp), liecina VARAM aptaujas dati.

Liela daļa aptaujāto iedzīvotāju jeb 71% no tiem, kuri līdz šim ir pieteikuši kādu no valsts vai pašvaldību iestāžu pakalpojumiem, atzinuši, ka lielāko daļu no tiem vēlētos pieteikt elektroniski arī turpmāk. No 26 % iedzīvotāju  2017. gadā uz 17 % 2019. gada pētījumā ir samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri publiskos pakalpojumus vēlētos pieteikt klātienē.

Tāpat kā iepriekšējo gadu aptaujās, visvairāk valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu lietotāji nākotnē elektroniski vēlētos pieteikt tādus pakalpojumus kā vienas dienas atļaujas saņemšana dalībai ceļu satiksmē (92%), EDS lietošana (90%), algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana (89%), pārmaksāto nodokļu atmaksa (83%).

Aptaujā  secināts, ka  vislielākais potenciāls nākotnē izmantot pakalpojuma elektronisko pieteikšanos ir ar ģimenes paplašināšanos saistītiem pakalpojumiem, tas ir – jau minētie pieteikumi vecāku pabalstam, bērna kopšanas pabalstam, maternitātes pabalstam, bērna piedzimšanas pabalstam un ģimenes valsts pabalstam.

Aptauju pēc VARAM pasūtījuma veica pētījumu kompānija SIA “Jaunrades laboratorija” un pētījumu un konsultāciju kompānija “Kantar TNS” 2019. gada februārī un martā, aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit. Aptauja veikta ERAF fonda projekta Nr. Nr. 2.2.1.1./16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldes sistēma” ietvaros.