Darbs, pensijas

Vakanču portāls, karjeras testi

Karjeras veidošanas sākumā nereti sastopamies ar šaubām, vai kāda noteikta darbības joma mums ir piemērota un darbs sagādās prieku, vai esam pietiekami spēcīgi un konkurētspējīgi šajā jomā. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) ir pieejami dažādi testi karjeras iespēju izzināšanai, interešu, spēju un motivācijas noteikšanai. Pašizziņa palīdzēs pieņemt lēmumu, kāda profesionālās darbības joma Jums ir vispiemērotākā. Testi būs labs palīgs arī tiem, kuri jau ilgāku laiku darbojas kādā profesionālās darbības sfērā, tomēr vēlas attīstīt karjeru citā virzienā.


Ja Jums ir nepieciešama palīdzība testu rezultātu interpretācijā, profesionālās piemērotības noteikšanā, atbilstošas izglītības iegūšanā vai darba meklējumos, izmantojiet NVA karjeras konsultācijas un citus karjeras pakalpojumus. Izmantojot NVA e-apmācību modulī “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai” pieejamos e-mācību materiālus, varat sagatavoties darba intervijai, apgūt dzīves un darba gaitu apraksta (CV) un motivācijas vēstules sagatavošanu. Apmācību noslēgumā var aizpildīt zināšanu pārbaudes testu.


Ar profesiju aprakstiem var iepazīties arī elektroniski Profesiju aprakstu katalogā.


Izmantojiet Darba tirgus prognožu rīku  un iepazīstieties ar darbaspēka pieprasījuma izmaiņām dažādās profesijās un nozaru grupās, dažādos reģionos un valstī kopumā. Papildus (noklikšķinot uz profesijas) pieejama informācija par nodarbināto skaitu un vidējo atlīdzību profesijā.


Pēc interesējošo un atbilstošāko darbības jomu noskaidrošanas varat aplūkot darba piedāvājumus, kā arī izveidot vai aktualizēt savu CV NVA CV/Vakanču portālā. Portāls ir piemērots gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem.Tas aptver visas NVA reģistrētās brīvās vakances un tā izmantošana ir bez maksas.

Scroll Up