Ziņas

Valdība apstiprina e-asistenta risinājumu e-pakalpojumu pieteikšanai

2019. gada 19. februārī valdība apstiprināja pilnvarotā e-pakalpojuma pieteikšanas funkcijas jeb e-asistenta funkcijas ieviešanu klientu apkalpošanā, piesakot valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā ( VPVKAC) pakalpojumu.

E-asistenta funkcionalitāti paredzēts izmantot valsts pārvaldes e-pakalpojumu pieteikšanai, kuru sniegšana pakalpojuma pieprasīšanas gaitā nav saistīta ar maksājumu veikšanu. E-asistents būs palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami elektroniskās identifikācijas līdzekļi, piemēram, eID vai i-bankas karte, lai varētu pieteikt pakalpojumus elektroniski. Šobrīd ar e-asistenta palīdzību 85 VPVKAC var pieteikt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, piemēram, pieteikt dažāda veida pabalstus. Ar e-asistenta palīdzību piesakāmo e-pakalpojumu skaitu paredzēts paplašināt ar citiem iedzīvotāju pieprasītiem e-pakalpojumiem.

Ieviešot pilnvaroto e-pakalpojumu, tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība fiziskām personām, kurām nav personas elektroniskās identifikācijas līdzekļi, jo VPVKAC darbiniekam tiks dotas tiesības pieteikt pakalpojumu klienta vārdā uz klienta sniegtā pilnvarojuma pamata.