Uzņēmējdarbība

Valsts institūciju pārbaudes

Veicot uzņēmējdarbību, jārēķinās, ka laiku pa laikam uzraugošās iestādes atkarībā no uzņēmējdarbības nozares un prasībām var vēlēties veikt pārbaudi Jūsu uzņēmumā. Vislabākais veids, kā tam sagatavoties, ir laicīgi sakārtot visu dokumentāciju, kādai tai jābūt atbilstoši likumdošanai.

Kas nepieciešams Valsts darba inspekcijas (VDI) vizītei?

VDI ir izstrādājusi ceļvedi, kā soli pa solim uzņēmumam sagatavoties Valsts darba inspekcijas vizītei. Pirms VDI vizītes, ieteicams iepazīties ar izgatavoto materiālu.

Būvniecībai VDI ir izstrādājusi paškontroles veidlapu ar tabulu, kur iekļautas saites uz saistītajiem normatīvajiem aktiem un skaidrojošajiem materiāliem, kas ļauj labāk izprast veicamos pasākumus darba aizsardzības jomā.


Kokapstrādei  VDI ir izstrādājusi šīs nozares uzņēmumiem paredzētu paškontroles veidlapu ar svarīgākajām darba aizsardzības prasībām.

Ko pārbauda Veselības inspekcija (VI)?

Veselības inspekcija (VI) plānveida kontrolēs pārbauda:

 • Veselības aprūpes iestādes;
 • Sociālās aprūpes iestādes;
 • Farmaceitiskās darbības uzņēmumus (t.sk. aptiekas);
 • Bērnu izglītības iestādes un uzraudzības pakalpojumu sniedzējus;
 • Dienesta viesnīcas;
 • Peldvietas (upes, ezeri, jūras piekrastes);
 • Publiskās lietošanas pirtis un peldbaseinus;
 • Publiskās dzeramā ūdens sistēmas;
 • Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējus (frizieri, nagu kopšanas un sejas un ķermeņa pakalpojumi, tetovēšana, mikropigmentācija un pīrsings, solārijs), t. sk., ja tie izvietoti sporta klubos, viesnīcās u.c. klientu ērtībām;
 • Uzņēmumus, kas nodarbojas ar ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu, biocīdu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu tirdzniecību;
 • Medicīnisko ierīču ražotājus, izplatītājus, importētājus.

VI veic pārbaudes arī pamatojoties uz iedzīvotāju sūdzībām epidemioloģiskās drošības jomā (piemēram, par insektiem un grauzējiem), kā arī saistībā ar saimnieciskās darbības iekārtu un satiksmes radīto troksni.


Konsultācijas par augstāk norādītajām jomām varat saņemt sazinoties ar VI – šeit.


Pilns VI darbības jomu normatīvo aktu saraksts ir pieejams šeit.


VI pārbaužu veikšanas procedūru skatīt šeit, bet kontroles dokumentācijas aizpildīšanas paraugu – šeit.


Ar e-pakalpojuma palīdzību uzņēmēji vienuviet var iegūt informāciju par normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes iespējamajiem veidiem konkrētā nozarē, kā arī citu noderīgu informāciju.


Ja VI pārbaudes laikā konstatētas neatbilstības vai/un uzdoti veicamie pasākumi, izmantojot e-pakalpojumu “Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi”, iespējams paziņot VI par to izpildi.

Izmantojot e-pakalpojumu “Pieprasījums par aktuālo stāvokli Veselības inspekcijas uzraudzības objektā”, iespējams uzzināt informāciju par veiktajām Veselības inspekcijas kontrolēm.

Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudes uzņēmumos

Nodokļu kontroles mērķis ir nodrošināt pilnīgu, savlaicīgu un taisnīgu nodokļu un nodevu aprēķināšanu un iekasēšanu. Nodokļu maksātājs nodokļu kontroles laikā ir tiesīgs pieaicināt profesionālu ekspertu vai konsultantu, sniegt paskaidrojumus un citu informāciju, izņemot gadījumus, kad nodokļu normatīvie akti to neparedz. VID tīmekļa vietnē ir aprakstīts nodokļu kontroles process, nodokļu kontroles veidi.


VID tematiskās pārbaudes veic visbiežāk par šādām tēmām:

 • Darba devēju pārbaudes (nodokļu no darba ņēmēju darba algas aprēķināšana, ziņu par darba ņēmējiem iesniegšana, darba laika uzskaite, darba līgumu noslēgšana, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieku darba ienākumu aprēķināšana, u.c.);
 • Grāmatvedības uzskaiti reglamentējošo normatīvo aktu ievērošana (grāmatvedības organizācijas dokumenti, saimniecisko darījumu izsekojamība, ieraksti grāmatvedības reģistros, nauda uzņēmuma kasē, u.c.);
 • Tirdzniecību un pakalpojumus reglamentējošo normatīvo aktu ievērošana (dokumentu reģistrācija, kases aparāta lietošana, iejaukšanās kases aparāta programmatūrā, u.c.);
 • Skaidrās naudas darījumus reglamentējošo normatīvo aktu ievērošana (skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi);
 • Citu nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu ievērošana (darbības ar akcīzes precēm, automašīnu tirdzniecība, elektroniskā darba laika uzskaites sistēma būvniecībā, u.c.).
Scroll Up