Ziņas

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru nozīme un turpmākie attīstības plāni

Rīga TV24 raidījumā “DigiTuvi” vides un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktores vietniece klientu apkalpošanas jautājumos Ilze Andersone, Vaiņodes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciālists Mārtiņš Fricsons un Kokneses pagasta bibliotēkas pārstāve Antra Vasiļevska diskutē par to, cik svarīgi šobrīd cilvēkiem palīdzēt apgūt valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanu digitāli, kā arī ieskicē plānus līdz 2023. gadam katrā pagastā izveidot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, tā pieckārt palielinot to skaitu Latvijā.

Digitalizācijas laikmetā klātienes atbalsta saņemšanas iespējas valsts pārvaldē samazinās, bet daudziem iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšanā ir vajadzīgs klātienes atbalsts. Klientu apkalpošanas centri ir būtisks solis ceļā uz digitālu valsts pārvaldi un neatsverams atbalsts, lai pakalpojumi arvien būtu vienlīdz brīvi pieejami visām sabiedrības grupām. Tajos tiek ne tikai nodrošināta pieeja internetam un sniegts atbalsts e-pakalpojumu izmantošanā, bet arī piedāvāta apmācība darbā ar valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, lai vairotu sabiedrības digitālās prasmes. 

Patlaban Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) darbojas 93 pašvaldībās, kopā 122 vietās. Plānots, ka 2023. gadā Latvijā būs 592 punkti, kur iedzīvotājiem saņemt atbalstu un konsultācijas e-pakalpojumu izmantošanā.

Galvenokārt vienotie klientu apkalpošanas centri atradīsies bibliotēkās, tā efektīvi izmantojot esošo infrastruktūras bāzi vidē, kas cilvēkiem ierasta un kur tie labprāt devušies arī līdz šim.  

Skaties raidījumu un uzzini:

  • Kas ir Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls?
  • Kādus pakalpojumus un atbalstu šajos klientu centros iespējams saņemt? 
  • Kādus valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus jau drīzumā elektroniski varēs saņemt bibliotēkās? 

Plašāka informācija par klientu apkalpošanas centriem pieejama šeit.