Ģimene, bērni

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa

Iedzīvotājiem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu, ir iespēja mainīt savu vārdu un uzvārdu, ja:

  • vārds vai uzvārds apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā;
  • vēlaties vārdam pievienot otru vārdu;
  • vēlaties iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
  • vēlaties iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
  • vēlaties atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu pēc šķiršanās;
  • mainīts dzimums;

 

Ja viens vai abi nepilngadīgas personas vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, vārdu un uzvārdu iespējams mainīt arī pirms 15 gadu sasniegšanas.

 

Tautības ierakstu var mainīt uz vecāku un vecvecāku tautību vienu reizi. Ja tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, tautības ierakstu var mainīt vienu reizi pēc pilngadības sasniegšanas.

Iesniedzot iesniegumu par

maiņu, personai ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments. Iesniegumu var iesniegt pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ja vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu maina nepilngadīga persona, nepieciešama vecāku piekrišana. Lēmums par ieraksta maiņu vai atteikums personai tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi.

 

Par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu maksājama valsts nodeva. Nepilngadīgai personai, kuras viens vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, valsts nodeva nav jāmaksā.

 

Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, lēmums par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu 30 dienu laikā jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

 

Par jauna dokumenta – pases vai ID kartes – saņemšanu samaksa tiek piemērota atbilstoši noteiktajam cenrādim.

Scroll Up