Darbs, pensijas

Vecuma pensijas apmērs un saņemšana

Informācija atjaunota: 21.07.2021.

 

Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja elektroniski iepazīties ar informāciju par prognozējamo vecuma pensijas apmēru un sekot tam, kā veidojas pensijas kapitāls.

Kas veido manu pensiju?

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir galvenais vecuma pensiju veidojošais faktors, tāpēc ir svarīgi sekot tam, vai tās tiek veiktas...

Sociālās apdrošināšanas iemaksu nozīme pensijas nodrošināšanā

Tā kā pensiju sistēmas darbības galvenais princips ir – jo lielākas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek veiktas šodien, jo...

Darba stāžs

Darba stāžs līdz 1996. gadam tiek pielīdzināts apdrošināšanas stāžam un tas tiek ņemts vērā pensijas aprēķinā, līdz ar to ir...

Pirmais līmenis

Lai saņemtu informāciju par uzkrāto pirmā līmeņa pensijas kapitālu, no kā veidosies vecuma pensijas apmērs, var izmantot Latvija.lv e-pakalpojumu „Informācija...

Otrais līmenis

Lai saņemtu informāciju par otrajā līmenī uzkrāto kapitālu, pārskaitītajām iemaksām un darījumiem, izmantojiet Latvija.lv e‑pakalpojumu „Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts”. Savukārt,...

Trešais līmenis

Pensiju sistēmas trešajā līmenī ir iespējams brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai pensijai. Tas nozīmē, ka papildus pensiju sistēmas pirmajam un...

Ārvalstu pensijas saņemšana

Eiropas Savienībā (ES) ir izstrādāts kopējs regulējums sociālajai drošībai – Regula 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (turpmāk tekstā -...

Scroll Up