Veselība

Veselība darbavietā

Informācija atjaunota: 17.04.2019.

 

Lai Jūs, kā darba ņēmējs, atbildīgi un atbilstoši noteiktajām prasībām, rūpētos par savu veselību darbavietā, ir būtiski zināt, kāds atbalsts ir pieejams, ja gadās saslimt vai gūt traumu, kā jārīkojas ilgstošas saslimšanas gadījumā. Darba ņēmējam ir svarīgi zināt savas tiesības un arī pienākumu pret darbavietu un darba devēju.

Obligātā veselības pārbaude

Periodiskās OVP nodarbinātajiem veic periodiski. To nosaka darba devējs, veicot darba vides riska novērtējumu. Vairāk par OVP lasiet Darba aizsardzības...

Saslimšana un darbnespējas lapa

Ja esat saslimis un nespējat veikt darba pienākumus, dodieties pie ārsta, lai noformētu darbnespējas lapu (slimības lapu). Darbnespējas lapu izsniedz:...

Negadījums darbavietā

Nelaimes gadījums darbā ir apdrošinātas personas veselībai nodarītais kaitējums vai nāve, ja to cēlonis ir vienas darbadienas (maiņas) laikā noticis...

Arodslimības

Arodslimības ir atsevišķām darbinieku kategorijām raksturīgas slimības, kuru cēlonis ir darba vides fizikālie, ķīmiskie, higiēniskie, bioloģiskie un psiholoģiskie faktori. Lēmumu...

Veselības apdrošināšana

Veselības apdrošināšanas polišu iegāde un piešķiršana katrā darbavietā var būt atšķirīga, jo tā ir darba devēja brīvprātīga izvēle. Tāpēc polišu...

Darba tiesības

Konsultācijas gan darba tiesību, gan darba aizsardzības jautājumos sniedz Valsts darba inspekcija (VDI), VDI izstrādātie E-pakalpojumi pieejami darba devējiem un...

Scroll Up