Mājoklis, pārcelšanās

Veselība

Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti:

 

 • Jebkurai Latvijā sociāli apdrošinātai personai,
 • Latvijas pilsoņiem,
 • Latvijas nepilsoņiem,
 • Latvijā nodarbinātiem Eiropas Savienības, Īslandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices pilsoņiem (nodarbinātām vai pašnodarbinātām personām, tostarp viņu ģimenes locekļiem),
 • ārzemniekiem ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju,
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu,
 • bērniem līdz 18 gadu vecumam, kā arī
 • Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu dzīvesbiedrēm tiek nodrošināta valsts apmaksāta dzemdību palīdzība.

 

Lai saņemtu valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, personai jābūt iekļautai veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrā. To iespējams paveikt, vēršoties ar iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā. Iesniegumu iespējams iesniegt arī brīvā formā.

 

Pēc tam, kad persona iekļauta veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistrā, iedzīvotājam ir jāreģistrējas pie ģimenes ārsta, kurš turpmāk sniegs konsultācijas par veselības profilaksi un ārstēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā izsniegs nosūtījumu uz valsts apmaksātām ārsta-speciālista konsultācijām, diagnostiskajiem izmeklējumiem vai citu pakalpojumu saņemšanai.

 

Lai reģistrētos pie ģimenes ārsta vai reģistrētu savus nepilngadīgos bērnus vai aizbildniecībā esošās personas, izmantojiet Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Reģistrēties pie ģimenes ārsta” vai sazinieties ar izvēlētā ģimenes ārsta praksi.  Vairāk par ģimenes ārsta izvēli un pieteikšanos lasiet sadaļā “Informācija par ģimenes ārstu”.

 

Ja persona iepriekš bijusi reģistrēta pie konkrēta ģimenes ārsta, atgriežoties uz dzīvi Latvijā, informāciju par savu ģimenes ārstu var noskaidrot, izmantojot E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv sadaļā “Ģimenes ārsts un EVAK” – “Ģimenes ārsta dati” vai portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrēties pie ģimenes ārsta”.

 

Ja persona Latvijā plāno uzturēties īslaicīgi (piemēram, radu apciemojums, ceļojums, tūrisma brauciens), valstī, kurā persona ir apdrošināta (strādā, saņem pensiju u.c.) iespējams noformēt un Latvijā izmantot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). EVAK sniedz iespēju Latvijā saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību tādā pašā apjomā un atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējiem iedzīvotājiem. Vairāk par EVAK un pieteikšanos tai, lasiet sadaļā Kas jāzina, ja gadās saslimt ceļojot? un Ar veselību saistītie pakalpojumi, ja atrodaties ārvalstīs.

 

Ja strādājat vai saņemat pensiju citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Islandē vai Šveicē, bet dzīvojat Latvijā, tad, lai šeit saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi, Jums jāuzrāda S1 veidlapa. S1 veidlapa apliecina iedzīvotāja vai viņa ģimenes locekļa tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi dzīvesvietas valstī. Veidlapa jāuzrāda katru reizi, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

 

S1 veidlapu jānoformē valstī, kurā strādājat vai saņemat pensiju un pēc tam jāreģistrē Nacionālajā veselības dienestā.

 

Ārvalstniekam, kurš nav sociāli apdrošināts Latvijā, ir nepieciešama derīga veselības apdrošināšanas polise, kas garantē ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanu Latvijā. Veselības apdrošināšanas polise jāuzrāda, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju. Polises derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par paredzamo uzturēšanās termiņu Latvijā, un tai jāgarantē vismaz šādi veselības aprūpes pakalpojumi:

 

 • neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP);
 • dzīvībai vai veselībai bīstama kritiska stāvokļa ārstēšana stacionārā;
 • transportēšana uz tuvāko ārstniecības iestādi abos iepriekšminētajos gadījumos;
 • transportēšana nogādāšanai atpakaļ izcelsmes valstī smagas slimības vai nāves gadījumā.

 

Par to, kā jārīkojas polises izmantošanas gadījumā, jāinteresējas attiecīgajā apdrošināšanas kompānijā. Par NMP brigādes izsaukumu pie ārvalstniekiem lasiet NMP tīmekļa vietnē.

 

Vairāk par veselības aprūpi lasiet dzīves situācijā Rīcība saslimšanas gadījumā un Informācija par manu vai bērnu veselību.

Scroll Up