Veselība

Veselības apdrošināšana

Veselības apdrošināšanas polišu iegāde un piešķiršana katrā darbavietā var būt atšķirīga, jo tā ir darba devēja brīvprātīga izvēle. Tāpēc polišu piešķiršanas kārtība parasti tiek noteikta iestādes iekšējā dokumentācijā – kam un kādos gadījumos polisi piešķir, kādu summu maksā darba devējs, vai ir paredzēts darbinieka līdzmaksājums.

Scroll Up