Veselība

Veselības apdrošināšana

Obligātā veselības apdrošināšana

Veselības apdrošināšanai ir pakļauti visi darba ņēmēji un pašnodarbinātie, kuri faktiski veikuši obligātās iemaksas veselības apdrošināšanai.
 
1% no kopējās obligāto iemaksu likmes tiek novirzīts veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai.

Darba devēja veselības apdrošināšana

Veselības apdrošināšanas polišu iegāde un piešķiršana katrā darbavietā var būt atšķirīga, jo tā ir darba devēja brīvprātīga izvēle. Tāpēc polišu piešķiršanas kārtība parasti tiek noteikta iestādes iekšējā dokumentācijā – kam un kādos gadījumos polisi piešķir, kādu summu maksā darba devējs, vai ir paredzēts darbinieka līdzmaksājumus.

Scroll Up