Mājoklis, pārcelšanās

Veselības aprūpe ārzemēs

Ārkārtas gadījumā ikvienā Eiropas Savienības (ES) valstī no jebkura fiksētā vai mobilā tālruņa varat bez maksas zvanīt uz 112, lai izsauktu neatliekamās palīdzības dienestus. Tas ir ES vienotais ārkārtas izsaukumu tālrunis, kurš darbojas bez valstu kodiem.

 

Informāciju par slimību izplatību dažādās ģeogrāfiskajās vietās varat iegūt Slimību profilakses un kontroles centra  un  Pasaules Veselības organizācijas tīmekļa vietnēs. Informācija par ceļotāju un tropu slimību profilaksi pirms ceļojumiem uz ārzemēm, kā arī vakcinēšanās iespējām pieejama Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas tīmekļa vietnē.

Uzturoties ārzemēs īslaicīgi

Vienmēr, dodoties ceļojumā uz ārzemēm, ņemiet līdzi Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kura apliecina Jūsu tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. EVAK ir vēlama, ja īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem) uzturaties kādā no Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā.

 

Ar plašāku informāciju par EVAK iepazīstieties dzīves situācijas aprakstā Ceļošana.

Uzturoties ārzemēs ilglaicīgi

Ja ārzemēs plānojat uzturēties ilglaicīgi, iepazīstieties ar informāciju par veselības aprūpes sistēmu konkrētajā valstī. Atcerieties, ka veselības aprūpes un sociālā nodrošinājuma sistēmas dažādās valstīs ir atšķirīgas. Par veselības aprūpes sistēmu valstī, uz kuru dodaties, varat uzzināt šeit.

Scroll Up