Veselība

Veselības veicināšanas programmas pašvaldībās

Pašvaldības daudzējādā ziņā atrodas vistuvāk iedzīvotājiem, tāpēc tām ir arī liela nozīme iedzīvotāju veselības veicināšanā.


Piemēram, Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģija “Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā” iedzīvotājiem piedāvā dažādus bezmaksas veselības veicināšanas pasākumus un infomāciju ģimenes veselības, fiziskās veselības, uztura, infekcijas slimību profilakses, psihiskās veselības un atkarību profilakses un palīdzības jomās. Sekojiet līdzi aktuālākajai sabiedrības veselības informācijai un pašvaldības piedāvājumiem tīmekļa vietnē Veselsridzinieks.lv un Facebook lapā “Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā”.


Lai sekmētu pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām un atbalstītu veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī, vairums Latvijas pašvaldību iesaistās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Tas nozīmē, ka pašvaldībām, ievērojot likumu Par pašvaldībām, kā arī Slimību un profilakses kontroles centra (SPKC) vadlīnijas par iedzīvotāju veselības veicināšanu, ir jārada iedzīvotājiem iespējas īstenot veselīgu dzīvesveidu, izmantojot pašvaldības piedāvātos resursus. Par šādām iespējām interesējieties savā pašvaldībā. Ja vēlaties savas pašvaldības domei vai kādai citai iestādei iesniegt iesniegumu (lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu), portālā Latvija.lv izmantojiet bezmaksas e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai e-adresi.

Scroll Up