Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Vides kvalitātes dati

Izvēloties sev dzīvesvietu vai vietu, kur atpūsties, vēlamies sastapties ar tīru, sakārtotu un veselībai nekaitīgu vidi. Lai izvairītos no negaidītiem un nepatīkamiem pārsteigumiem, ir lietderīgi iepazīties ar publiski pieejamo informāciju par konkrēto vidi.

 

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) savā tīmekļa vietnē uztur Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu datu bāzi. Piesārņotās, potenciāli piesārņotās, kā arī vietas, kas novērtētas kā apzinātas vai pilnībā attīrītas, ir attēlotas arī Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu kartē. Datu bāze un piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu karte ir pieejama LVĢMC tīmekļa vietnes sadaļā “Vide” – “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs“, klikšķinot uz vārda “Reģistrā“. Šāda veida dati pieejami arī bezmaksas mobilajā lietotnē “PPPV – piesārņotās vietas“. Lietotni iespējams lejuplādēt “Google Play” un “App Store” veikalos.

 

LVĢMC 2016. gadā veicis vienreizēju apsekojumu lielākajās Latvijas ūdensapgādes vietās, lai izvērtētu radona līmeni dzeramajā ūdenī. Iegūtos rezultātus par radona koncentrāciju konkrētās Latvijas vietās iespējams aplūkot kartē.

 

Savukārt LVĢMC uzturētajā Plūdu riska informācijas sistēmā Latvijas kartē iespējams aplūkot valsts nozīmes plūdu riska teritorijas. Lai iepazītos ar kartē izmantotajiem apzīmējumiem, noklišķiniet uz izvēlnes lapas augšējā labajā pusē.

 

Ja vēlaties iegūt datus par gaisa kvalitāti, sekojiet līdzi LVĢMC ikmēneša informācijai par gaisa kvalitāti Latvijas pilsētās.

Scroll Up