Kultūra, vaļasprieki, ceļojumi

Vides piesārņojuma ierobežošana

Vides piesārņojums ir tiešas sekas cilvēku darbībai. Jo bezatbildīgāka un visaptverošāka ir cilvēku darbība, jo dažādāks un plašāks ir mūsu radītais vides piesārņojums. Latvijas valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas aktīvi rīkojas, informējot sabiedrību un piedāvājot šim mērķim paredzētus regulējumus un rīkus, lai samazinātu radīto vides piesārņojumu un tā ietekmi uz apkārtējo vidi.

 

Valsts vides dienesta (VVD) bezmaksas mobilā lietotne “Vides SOS” ir mūsdienīgs rīks, ar kura palīdzību Jūs tiešsaistē varat ziņot par pamanītiem pārkāpumiem pret vidi. Lejupielādējiet šo lietotni tiešsaistes veikalos “Google Play” vai “App Store”, nofotografējiet mežā izgāztos atkritumus vai citus konstatētos pārkāpumus pret vidi, aprakstiet to un ziņu nosūtiet VVD. Plašāka informācija par ziņošanu, izmantojot mobilo lietotni “Vides SOS”, pieejama dzīves situācijas aprakstā “Līdzdalība valsts pārvaldes un sabiedrības procesos”.

 

Ja Jūsu saimnieciskā darbība ietver jebkāda veida piesārņojošās darbības, Jums to veikšanai jāsaņem atļauja no VVD. Piesārņojošas darbības iedala A, B un C kategorijā, ņemot vērā piesārņojuma daudzumu un iedarbību vai risku, ko konkrētā darbība rada cilvēku veselībai un videi. Plašāks skaidrojums par piesārņojošo darbību iedalījumu pieejams likumā “Par piesārņojumu”. Jūsu situācijai atbilstošo atļauju varat pieprasīt elektroniski, izmantojot VVD informācijas sistēmu “TULPE”.

Scroll Up