Transporta līdzekļi

Vieglās un kravas automašīnas, motocikla, tricikla, kvadricikla vai piekabes reģistrēšana

Ja esat savā īpašumā ieguvis vieglo vai kravas automašīnu, motociklu, triciklu, kvadriciklu vai piekabi, neatkarīgi no tā, vai esat pirmais vai kārtējais īpašnieks, tas iegādāts vai saņemts dāvanā, tas jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD). Reģistrēt transportlīdzekli var klātienē CSDD klientu pakalpošanas centros, tomēr visērtāk to darīt izmantojot CSDD e-pakalpojumus. Par reģistrācijas termiņiem vairāk lasiet CSDD tīmekļa vietnes sadaļā Transportlīdzekļu reģistrācijas termiņi.

Jauna transportlīdzekļa reģistrācija

Transportlīdzekli reģistrē personai, kas iesniegtajā īpašuma tiesību apliecinošā dokumentā norādīta kā ieguvējs. Transportlīdzekļa reģistrāciju var veikt jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem neatkarīgi no transportlīdzekļa īpašnieka dzīvesvietas vai transportlīdzekļa iepriekšējās reģistrācijas vietas. Reģistrējot transportlīdzekli, jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un jāveic maksājumi.

 

Transportlīdzekļa reģistrēšanai nepieciešami šādi dokumenti:

  • reģistrācijas iesniegums;
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība (ja transportlīdzeklis iepriekš nav reģistrēts, jāiesniedz tā izcelsmes dokuments);
  • īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (ja transportlīdzeklis iepriekš nav reģistrēts uz iesniegumā norādītās personas vārda) vai dokumenti, kas apliecina, ka persona ir transportlīdzekļa valdītājs (ja transportlīdzekli pirms tiesas sprieduma par mantošanu vai mantojuma apliecības saņemšanas reģistrē uz valdītāja vārda).

Vairāk par reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un maksājumiem lasiet šeit.

 

Reģistrējot transportlīdzekli, tam piešķir valsts reģistrācijas numuru, izsniedz piešķirtajam numuram atbilstošas numura zīmes un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kas vienlaikus apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus un īpašumtiesības.

No ārvalstīm ievesta transportlīdzekļa reģistrācija

Ja transportlīdzeklis Latvijā tiek ievests no ārvalstīm un tiek iesaistīts ceļu satiksmē, to nepieciešams reģistrēt Latvijā 5 dienu laikā pēc tā ievešanas. Transportlīdzekli reģistrēt var kādā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kuros tiek veikta transportlīdzekļu reģistrācija. Reģistrējot transportlīdzekli, jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un jāveic maksājumi.

 

Āvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem transportlīdzeklis jāreģistrē, ja tas atrodas Latvijā ilgāk par 3 mēnešiem. Transportlīdzekli iespējams reģistrēt pastāvīgi vai uz laiku (līdz 3 gadiem) kādā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kuros tiek veikta transportlīdzekļu reģistrācija. Vairāk par transportlīdzekļa reģistrēšanu uz laiku lasiet šeit.

 

Ja transportlīdzeklis Latvijā tiek ievests no ārvalstīm un netiek iesaistīts ceļu satiksmē, to nav nepieciešams reģistrēt, taču konkrētais transportlīdzeklis ir jāuzrāda agregātu numuru salīdzināšanai 5 dienu laikā pēc tā ieviešanas Latvijā. Transportlīdzekli uzrādīt agregātu numuru salīdzināšanai iespējams:

Vairāk par agregātu numuru salīdzināšanu, nepieciešamajiem dokumentiem un maksājumiem lasiet šeit.

Lietota transportlīdzekļa pārreģistrācija

Ja transportlīdzeklis ir lietots, un vēlaties veikt pārreģistrāciju no iepriekšējā uz jauno īpašnieku, transportlīdzekļa īpašnieka maiņu iespējams reģistrēt atsavinātāja un ieguvēja vai šo personu pilnvarotu personu klātbūtnē jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriempamatojoties uz abpusēju iesniegumu. Tāpat kā pirmreizējas reģistrācijas gadījumā, veicot pārreģistrāciju nepieciešams nodrošināt atbilstošos dokumentus un veikt maksājumus.

 

Ja pārreģistrācija tiek veikta atsavinātāja un ieguvēja klātbūtnē, nepieciešamie dokumenti ir:

Transportlīdzekļa pircējam pēc pārreģistrācijas pabeigšanas jādodas uz CSDD klientu apkalpošanas centru saņemt jaunu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. Transportlīdzekļa reģistrāciju var veikt tikai klātienē, jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem neatkarīgi no transportlīdzekļa īpašnieka dzīvesvietas vai transportlīdzekļa iepriekšējās reģistrācijas vietas.

 

Lai īpašnieka maiņu reģistrētu e-vidē, vispirms reģistrētajam auto īpašniekam (pārdevējam) ir jānoņem transportlīdzeklis no uzskaites atsavināšanai Latvijā. Tam eCSDD platformā var izmantot pakalpojumu: “TL noņemšana no uzskaites atsavināšanai LR”. Pēc tam pircējs izdara atzīmi reģistrā par to, ka viņš vēlas iegādāties konkrēto transportlīdzekli. Pārdevējs piecu dienu laikā apstiprina īpašnieku maiņu. Abas atzīmes arī izdarāmas e-pakalpojumos. Reģistrācijas procedūra pilnībā tiek pabeigta CSDD nodaļā, kad transportlīdzekļa ieguvējs saņem reģistrācijas apliecību.

 

Tas, kādi dokumenti nepieciešami konkrētos īpašnieka maiņas gadījumos, norādīts norādīts Ministru kabineta 2010.gada 30. novembra noteikumu Nr.1080 “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi” astotajā daļā.

 

Informāciju par autovadītāja tiesībām un to iegūšanu lasiet sadaļā Transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

Auto reģistrācija juridiskām personām

Ja transportlīdzekli iegādājas juridiska persona, uzņēmums noformē īpašumtiesību apliecību, par ko tiek izdarīts atbilstošs ieraksts Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Ja transportlīdzekli izmanto ceļu satiksmē, tad īpašuma tiesību maiņa jāreģistrē CSDD 5 dienu laikā no transportlīdzekļa iegādes brīža.

 

Auto atļauts piedalīties satiksmē 5 dienas pēc īpašumtiesību apliecības noformēšanas brīža, ja tam ir derīga tehniskā apskate un ieguvējam noformēta OCTA polise.

 

Lai veiktu pašpārvadājumus, proti, lai varētu pārvadāt pasažierus vai kravas savām, ar ienākumu gūšanu nesaistītām vajadzībām, nepieciešams Sertifikāts iekšzemes kravas pašpārvadājumiem. Pašpārvadājumi ir pārvadājumi, kuri bez maksas tiek veikti ar uzņēmuma transportlīdzekli, lai pārvadātu personas vai kravu, kura ir personas īpašums (vai kuru viņš nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, izgatavojis, pārstrādājis vai remontējis). Pašpārvadājumi ir tikai pašpārvadājuma veicēja papilddarbība. Piemēram, ja izmantojat darba auto, lai nogādātu saražoto produkciju no ražotnes vienā, uz noliktavu citā pilsētā.

 

Detalizētāka informācija par starptautiskajiem autopārvadājumiem nepieciešamajiem dokumentiem, prasībām to saņemšanai un cenām, pieejama dzīves situācijas apraksta sadaļā Pārrobežu sadarbība un Autotransporta direkcijas tīmekļa vietnē.

Scroll Up