Tiesību aizsardzība

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls

Valsts e-pakalpojumi ir pieejami dažādos portālos, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēma, tomēr, lai iedzīvotājiem vienkopus būtu pieejama informācija par visiem publiskajiem pakalpojumiem, kā vienotais kontaktpunkts valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā Latvijā ir izveidots Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.lv, kuru uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA). Portālā ir pieejami vairāk kā divi tūkstoši dažādu publisko, t.i., valsts un pašvaldību, pakalpojumu aprakstu, piemēram, kā saņemt pakalpojumu, kādi dokumenti man ir nepieciešami, vai pakalpojums ir maksas utt., kā arī dažādi elektroniskie pakalpojumi.

 

Portālā Latvija.lv ir pieejami e-pakalpojumi, kurus var izpildīt gan pašā portālā, gan arī tādi, kas atrodas citu iestāžu portālos. Tos ir iespējams atpazīt pēc simboliem pie pakalpojuma nosaukuma:

  • portālā Latvija.lv izvietotie e-pakalpojumi (pieejami vairāk kā 130)
  • e-pakalpojums atrodas citā tīmekļa vietnē (pieejami vairāk kā 400)

    (e-pakalpojuma izpildes brīdī notiek pāreja no Latvija.lv uz tās iestādes tīmekļa vietni, kuras atbildībā ir konkrētais pakalpojums).
Scroll Up