Ziņas

Virtuālā asistente Signe šobrīd konsultē piektdaļu eParaksta klientu

Kopš darba uzsākšanas portālā eParaksts.lv, virtuālā asistente Signe ik mēnesi palīdzējusi vidēji 1500 personām rast atbildes uz jautājumiem par eParaksta saņemšanu un lietošanu. Kopumā Signe saņēmusi vairāk nekā 23 000 jautājumus un uz lielāko daļu no tiem spējusi sniegt atbildi, ko portāla lietotāji novērtējuši kā noderīgu.

Virtuālā asistente šobrīd apkalpo apmēram piekto daļu no visām personām, kas vēršas pēc padoma. Kā ziņots iepriekš, virtuālā asistente Signe darbu eParaksta komandā uzsāka aprīļa beigās, laikā, kad pandēmijas apstākļos bija būtiski pieaugusi iedzīvotāju interese un nepieciešamība pēc eParaksta.  Klientu apkalpošanas speciālistu sniegto konsultāciju skaits pavasarī vidēji dienā nereti pat četrkāršojās un visbiežāk iedzīvotāji interesējās par to, kā saņemt eParakstu.

“Signes apmācība un zināšanu pilnveide notiek ik dienu. Kopš pavasara, iedzīvotāju interese par eParakstu ir tikai pieaugusi un šobrīd nenovērojam tendenci, ka tā saruktu. Ik mēnesi tūkstošiem iedzīvotāju piesakās eParaksts mobile, paplašinās eParaksta izmantošanas iespējas un pieaug arī iedzīvotāju motivācija izmantot valsts nodrošināto digitālo pasi un drošu elektronisko parakstu.  Signes uzdevums ir operatīvi sniegt pirmo palīdzību, lai klientiem nav jāgaida zvanu rindā vai jāraksta e-pasts,” skaidro LVRTC ePakalpojumu daļas vadītājs Kārlis Siliņš.

Visbiežāk Signei tiek uzdoti jautājumi par to, kā pieteikties eParaksts mobile, kā pabeigt pieteikšanos, kā parakstīt dokumentu vai kā apliecināt e-Identitāti. Šie ir tipveida jautājumi un vaicājot tos Signei iespējams saņemt atbildi vien dažu sekunžu laikā. “Redzam, ka saziņa ar virtuālo asistentu iedzīvotājiem ir jauns komunikācijas veids, tāpēc nereti Signei jautājumi tiek uzdoti neprecīzi, vispārīgi vai paplašinātos teikumos un žargonvalodā. Tas virtuālo asistenti var samulsināt, tomēr mums dod jaunus impulsus turpmākajai apmācībai, jo no Signei uzdotajiem jautājumiem, varam izdarīt secinājumus, par eParaksta lietošanas aspektiem, kas iedzīvotājiem nav saprotami,” uzsver K.Siliņš.

Šobrīd Signe jau spēj atbildēt uz 5131 jautājumiem, tomēr ik dienu turpinās virtuālās asistentes apmācība.

Signi izstrādājis valodas tehnoloģiju uzņēmumu Tilde sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC) un LVRTC eParaksta un klientu apkalpošanas ekspertiem, izmantojot valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformas Hugo.lv iestrādnes un resursus.  Valodas tehnoloģiju uzņēmums Tilde nodrošina virtuālā asistenta tehnisko izstrādi, savukārt KISC nodrošina virtuālo asistentu uzturēšanu vienotajā platformā.

Pateicoties platformas Hugo.lv piedāvātajām iespējām, aizvien vairāk valsts pārvaldes iestāžu saziņai ar klientiem izmanto virtuālo asistentu jeb sarunu botu pakalpojumu. Tā kā nemitīgi strādājam pie tā pilnveides, un atbilžu kvalitāte tiek pastāvīgi uzlabota, sabiedrība aizvien vairāk novērtē pakalpojuma lietderību. Atbilžu sniegšana uz vienveidīgiem standarta jautājumiem ir nozīmīgs atbalsts, ko mākslīgais intelekts var dot gan iestādēm, gan iedzīvotājiem, nodrošinot laika un resursu ekonomiju situācijā, kad klientu apkalpošana pa telefonu vai e-pastu ir kļuvusi daudz noslogotāka,” uzsver  KISC Hugo.lv projekta vadītājs Jānis Ziediņš.

“Mums Tildē ir patiess prieks, ka Signe spēj palīdzēt daudziem eParaksta lietotājiem ātri un vienkārši rast atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Īpaši nozīmīgi tas ir šajā sarežģītajā laikā, kad cilvēki dod priekšroku attālinātai saziņai. Tas liecina, ka mākslīgā intelekta tehnoloģijas ir ne vien būtiska daļa no mūsdienīgas komunikācijas starp iestādēm un iedzīvotājiem, bet arī sekmē ar sabiedrības veselību saistīto apdraudējumu mazināšanu,” komentē Tildes Biznesa attīstības direktors Kaspars Kauliņš. “Latvija var lepoties, ka virtuālie asistenti pamazām kļūst par neatņemamu e-pārvaldes un valsts informācijas tehnoloģiju ekosistēmas sastāvdaļu”, viņš piebilst.