Mājoklis, pārcelšanās

Vīza, tiesības uz nodarbinātību un uzturēšanās atļauja

Vīza un tiesības uz nodarbinātību

Vīza ir noteikta parauga ielīme ceļošanas dokumentā. Ir valstis, kurās pilsoņi Latvijā var ieceļot bez vīzas. Pārējo valstu pilsoņiem, lai ieceļotu vai šķērsotu Latvijas teritoriju vīza ir obligāta.


Vīzu pirms iebraukšanas Latvijā nepieciešams saņemt Latvijas pārstāvniecībā ārvalstī. Vīzas saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus.


Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijā (nepārsniedzot 90 dienas pusgada laikā), ārzemniekam jāsaņem vīza un tiesības uz nodarbinātību. Šis noteikums attiecas arī uz ārzemniekiem, kuriem nav nepieciešama vīza ieceļošanai Latvijā.


Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar regulāru uzturēšanos Latvijā (pārsniedzot 90 dienas pusgada laikā), ārzemniekam jāsaņem termiņuzturēšanās atļauja un tiesības uz nodarbinātību.

Ielūgumi un uzaicinājumi

Lai saņemtu vīzu, personai nepieciešams pierādīt, ka persona Latvijā uzņemas atbildību par ārzemnieka:

  • ieceļošanas un uzturēšanās mērķa atbilstību vīzas pieprasīšanai iesniegtajos dokumentos norādītajam mērķim,
  • izbraukšanu no valsts noteiktā laikā,
  • ja nepieciešams – nodrošina ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistīto izdevumu segšanu.

Lai nodrošinātu nepieciešamo pierādījumu vīzas iegūšanai, ir iespējams noformēt ielūgumu vai uzaicinājumu. Ielūgums tiek noformēts PMLP un tiešsaistē uzreiz ir pieejams Latvijas Republikas vēstniecībās, bet uzaicinājuma vēstuli fiziska persona formē pie notāra un nosūta ārzemniekam, kurš ar to dodas uz vēstniecību un formē vīzu.


Dokumentus ielūgumu apstiprināšanai var iesniegt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā. Vairāk informācijas lasiet PMLP tīmekļa vietnē.

Uzturēšanās atļauja

Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijā pastāvīgi vai noteiktu laiku, ja tas ir ilgāks par 90 dienām pusgada laikā.


Ja persona ir no valsts, kuru pasu turētāji var ieceļot Latvijā bez vīzas, jāiesniedz šādi dokumenti. Pārējo valstu pilsoņiem jāiesniedz šādi dokumenti.


Vairāk par vīzām, darba un uzturēšanās atļaujām lasiet PMLP tīmekļa vietnē.


Ja Jūs vai Jūsu laulātais vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā sakarā ar laulībām (kā Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātais), jāuzrāda Latvijas Republikā atzīts derīgs ceļošanas dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti. Ja laulības apliecība pazudusi, iespējams izmantot portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana”.

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņam jāiesniedz visi iepriekš minētie dokumenti (izņemot laulības faktu apliecinošs dokuments), kā arī radniecību apliecinošs dokuments un otra vecāka (notariāli apliecināta) atļauja uzturēties Latvijas Republikā.


Atrodoties pierobežā, kas noteikta gar valsts ārējo robežu, līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem.


Ar Ministru kabineta noteikumiem, kas skar dažādus pilsonības, repatriācijas, imigrācijas, personas statusa un to apliecinošo dokumentu jautājumus, iepējams iepazīties vienuviet – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) tīmekļa vietnē.

Scroll Up