Uzņēmējdarbība

Ziņas par darbiniekiem

Gan izbeidzot uzņēmuma darbību, gan jebkurā citā situācijā, kad jāizbeidz darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem, svarīgi izmaiņas reģistrēt.  Par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši darba ņēmēja statusu, izmaiņas jāreģistrē ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas. To var izdarīt elektroniski, VID EDS iesniedzot “ziņas par darba ņēmējiem”.

Scroll Up